تجربه حجاب (5) / پوستر حجاب
۱۹ آبان ۱۳۹۵

بیشتر مردم من را پذیرفته اند و برای باورهای مذهبی ام احترام قائلند. واقعا عاشق زمان هایی هستم که مردم من را به عنوان یک زن مسلمان می شناسند و به من مدل هایی را پیشنهاد می دهند که بتوانم به عنوان یک زن مسلمان ظاهری آراسته و به روز داشته باشم.
گاهی عده ایی از مردم فکر میکنند که من نمیتوانم به انگلیسی ارتباط برقرار کنم و یا قدرت تحلیل ندارم و یا نمی دانم که بعضی از کارها را چگونه باید انجام دهم. اما من آنها را با شکستن تک تک این کلیشه و مفروضاتی که درباره ام دارند غافلگیر می کنم.

تجربه حجاب (5) / پوستر حجاب

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر:
نام:
ایمیل: