چرا پوشش؟
۱۶ اسفند ۱۳۹۳

امروز کتاب خوانى و علم‏ آموزى، نه تنها یک وظیفه ‏ى ملى، که یک واجب دینى است؛ در جامعه‏ ى اسلامى، کتابخوانى باید همگانى و فراگیر شود؛فرآیند کمال بشرى به وسیله‏ ى کتاب تحقق می ‏یابد؛ کتاب، دروازه اى به سوى جهان گسترده‏ ى دانش و معرفت است.                   […]

امروز کتاب خوانى و علم‏ آموزى، نه تنها یک وظیفه ‏ى ملى، که یک واجب دینى است؛ در جامعه‏ ى اسلامى، کتابخوانى باید همگانى و فراگیر شود؛فرآیند کمال بشرى به وسیله‏ ى کتاب تحقق می ‏یابد؛ کتاب، دروازه اى به سوى جهان گسترده‏ ى دانش و معرفت است.

                                                                                                                                                        مقام معظم رهبری

 

‏سرشناسه

:

شجاع‌الدین، نعیمه، ‏‫۱۳۶۴‏-

‏عنوان و نام پدیدآور

:

چرا پوشش؟ / تدوین و نگارش نعیمه شجاع‌الدین؛ [به سفارش] نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه خلیج‌فارس.

‏مشخصات نشر

:

بوشهر: زمزمه‌های روشن‏‫، ۱۳۹۱.

‏مشخصات ظاهری

:

‏‫۵۸ ص.

‏شابک

:

‏‫۲۰۰۰۰ ریال‏‫ : ۹۷۸-۶۰۰-۶۶۱۸-۰۴-۳

‏وضعیت فهرست نویسی

:

فیپا

‏موضوع

:

حجاب

‏موضوع

:

حجاب اسلامی

‏شناسه افزوده

:

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها‏‫(دانشگاه خلیج فارس)

‏رده بندی کنگره

:

‏‫BP۲۳۰/۱۷‏‫/ش۳چ۴ ۱۳۹۱

‏رده بندی دیویی

:

‏‫۲۹۷/۶۳۶

‏شماره کتابشناسی ملی

:

۲۸۷۰۱۵۰