هدیه مادر

 امروز کتاب خوانى و علم‏ آموزى، نه تنها یک وظیفه ‏ى ملى، که یک واجب دینى است؛ در جامعه‏ ى اسلامى، کتابخوانى باید همگانى و فراگیر شود؛فرآیند کمال بشرى به وسیله‏ ى کتاب تحقق می ‏یابد؛ کتاب، دروازه اى به سوى جهان گسترده‏ ى دانش و معرفت است.                   […]

کد خبر: 15319
تاریخ انتشار : آذر ۸, ۱۳۹۳

 امروز کتاب خوانى و علم‏ آموزى، نه تنها یک وظیفه ‏ى ملى، که یک واجب دینى است؛ در جامعه‏ ى اسلامى، کتابخوانى باید همگانى و فراگیر شود؛فرآیند کمال بشرى به وسیله‏ ى کتاب تحقق می ‏یابد؛ کتاب، دروازه اى به سوى جهان گسترده‏ ى دانش و معرفت است.

                                                                                                                                                        مقام معظم رهبری

‏سرشناسه

:

غ‍لام‍ی‌، ی‍وس‍ف‌، ۱۳۳۹ –

‏عنوان و نام پدیدآور

:

هدیه مادر/ نویسنده یوسف غلامی.

‏مشخصات نشر

:

قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف، ‏‫۱۳۹۳.

‏مشخصات ظاهری

:

‏‫۹۶ ص.: مصور( رنگی ).؛ ‏‫۱۴/۵×۲۱/۵س‌م.

‏وضعیت فهرست نویسی

:

فیپا

‏یادداشت

:

چاپ قبلی: لاه‍ی‍ج‍ی‌، ۱۳۸۱(۴۱ ص.).

‏موضوع

:

حجاب

‏شناسه افزوده

:

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها‏‫. دفتر نشر معارف

‏رده بندی کنگره

:

‏‫BP۲۳۰/۱۷‏‫/غ۸ھ۴ ۱۳۹۳

‏رده بندی دیویی

:

‏‫۲۹۷/۶۳۶

‏شماره کتابشناسی ملی

:

۳۶۱۷۶۶۹

  • ارسال نظرات
  • نظرات بینندگان