فروشگاه سریر-شمال تهران
۱۶ اسفند ۱۳۹۳

شهر تهران، خیابان دکتر شریعتی، بالاتر از حسینیه ارشاد، روبروی بیمارستان مفید، فروشگاه ترنجستان، طبقه دوم تلفن فروشگاه: ۲۶۷۰۰۳۷۹-۰۲۱

شهر تهران، خیابان دکتر شریعتی، بالاتر از حسینیه ارشاد، روبروی بیمارستان مفید، فروشگاه ترنجستان، طبقه دوم

تلفن فروشگاه: ۲۶۷۰۰۳۷۹-۰۲۱