فروشگاه سحر-شرق تهران
۱۶ اسفند ۱۳۹۳

تهران،مجیدیه شمالی،خ استاد حسن بنا،م سرباز،جنب حوزه بسیج شماره تلفن:۰۲۱۲۲۳۲۸۸۵۹

تهران،مجیدیه شمالی،خ استاد حسن بنا،م سرباز،جنب حوزه بسیج

شماره تلفن:۰۲۱۲۲۳۲۸۸۵۹