حجاب مسئله‌ای برای همه
۱۶ اسفند ۱۳۹۳

امروز کتاب خوانى و علم‏ آموزى، نه تنها یک وظیفه ‏ى ملى، که یک واجب دینى است؛ در جامعه‏ ى اسلامى، کتابخوانى باید همگانى و فراگیر شود؛فرآیند کمال بشرى به وسیله‏ ى کتاب تحقق می ‏یابد؛ کتاب، دروازه اى به سوى جهان گسترده‏ ى دانش و معرفت است.                   […]

امروز کتاب خوانى و علم‏ آموزى، نه تنها یک وظیفه ‏ى ملى، که یک واجب دینى است؛ در جامعه‏ ى اسلامى، کتابخوانى باید همگانى و فراگیر شود؛فرآیند کمال بشرى به وسیله‏ ى کتاب تحقق می ‏یابد؛ کتاب، دروازه اى به سوى جهان گسترده‏ ى دانش و معرفت است.

                                                                                                                                                        مقام معظم رهبری

 

‏عنوان و نام پدیدآور

:

حجاب مسئله‌ای برای همه/ پدیدآورنده کانون اندیشه جوان.

‏مشخصات نشر

:

تهران: کانون اندیشه جوان‏‫، ۱۳۹۱.

‏مشخصات ظاهری

:

‏‫۳۲ص.: ‏‫مصور(رنگی)؛ ‏‫۱۱×۱۶/۵س‌م.

‏شابک

:

‏‫۵۰۰۰ریال: ‏‫۹۷۸-۶۰۰-۱۵۹-۱۰۷-۵

‏وضعیت فهرست نویسی

:

فیپا

‏موضوع

:

حجاب

‏موضوع

:

حجاب– داستان

‏شناسه افزوده

:

کانون اندیشه جوان

‏رده بندی کنگره

:

‏‫BP۲۳۰/۱۷‏‫/ح۳۱۸ ۱۳۹۱

‏رده بندی دیویی

:

‏‫۲۹۷/۶۳۶

‏شماره کتابشناسی ملی

:

۲۷۳۸۴۰۸