حجاب: از پیشینه تا پیامدها
۱۶ اسفند ۱۳۹۳

امروز کتاب خوانى و علم‏ آموزى، نه تنها یک وظیفه ‏ى ملى، که یک واجب دینى است؛ در جامعه‏ ى اسلامى، کتابخوانى باید همگانى و فراگیر شود؛فرآیند کمال بشرى به وسیله‏ ى کتاب تحقق می ‏یابد؛ کتاب، دروازه اى به سوى جهان گسترده‏ ى دانش و معرفت است.                   […]

امروز کتاب خوانى و علم‏ آموزى، نه تنها یک وظیفه ‏ى ملى، که یک واجب دینى است؛ در جامعه‏ ى اسلامى، کتابخوانى باید همگانى و فراگیر شود؛فرآیند کمال بشرى به وسیله‏ ى کتاب تحقق می ‏یابد؛ کتاب، دروازه اى به سوى جهان گسترده‏ ى دانش و معرفت است.

                                                                                                                                                        مقام معظم رهبری

 

‏سرشناسه

:

م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۴۲ -‏، م‍ق‍دم‍ه‌ ن‍وی‍س‌

‏عنوان و نام پدیدآور

:

حجاب: از پیشینه تا پیامدها / علی محمدی‌آشنایی؛ [به سفارش ] : آستان قدس رضوی، معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی.

‏مشخصات نشر

:

مشهد: انتشارات قدس رضوی‏‫، ۱۳۹۱.

‏مشخصات ظاهری

:

‏‫۶۰ ص.

‏فروست

:

رهنما؛ ۷۰.

‏شابک

:

‏‫۹۷۸-۶۰۰-۶۵۴۳-۴۳-۷

‏وضعیت فهرست نویسی

:

فیپا

‏یادداشت

:

کتابنامه.

‏موضوع

:

حجاب

‏موضوع

:

حجاب — تاثیر

‏شناسه افزوده

:

آستان قدس رضوی. معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی

‏شناسه افزوده

:

موسسه انتشاراتی قدس رضوی

‏رده بندی کنگره

:

‏‫BP۲۳۰/۱۷‏‫/م۲۸۲ح۳ ۱۳۹۱

‏رده بندی دیویی

:

‏‫۲۹۷/۶۳۶

‏شماره کتابشناسی ملی

:

۲۸۲۷۲۷۹