آموزش «پوشش» و «عفاف» به زبان ساده
۱۶ اسفند ۱۳۹۳

امروز کتاب خوانى و علم‏ آموزى، نه تنها یک وظیفه ‏ى ملى، که یک واجب دینى است؛ در جامعه‏ ى اسلامى، کتابخوانى باید همگانى و فراگیر شود؛فرآیند کمال بشرى به وسیله‏ ى کتاب تحقق می ‏یابد؛ کتاب، دروازه اى به سوى جهان گسترده‏ ى دانش و معرفت است.                   […]

امروز کتاب خوانى و علم‏ آموزى، نه تنها یک وظیفه ‏ى ملى، که یک واجب دینى است؛ در جامعه‏ ى اسلامى، کتابخوانى باید همگانى و فراگیر شود؛فرآیند کمال بشرى به وسیله‏ ى کتاب تحقق می ‏یابد؛ کتاب، دروازه اى به سوى جهان گسترده‏ ى دانش و معرفت است.

                                                                                                                                                        مقام معظم رهبری

‏۳۲-سرشناسه

:

ک‍ری‍م‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۴ –

‏عنوان و نام پدیدآور

:

حجاب دختران: آموزش «پوشش» و «عفاف» به زبان ساده / محمدعلی کریمی‌نیا.

‏وضعیت ویراست

:

ویراست ۲.

‏مشخصات نشر

:

‏‫قم‏‫: کوثر ادب‏‫، ۱۳۹۰.

‏مشخصات ظاهری

:

‏‫۷۱ ص.

‏شابک

:

‏‫۱۲۰۰۰ ریال ۹۶۴-۹۵۱۹-۱-۷-۳ :

‏یادداشت

:

عنوان روی جلد: حجاب دختران: آموزش پوشش به زبان ساده: ویژه‌ دختران جوان و نوجوان.

‏یادداشت

:

کتابنامه به‌ صورت زیرنویس.

‏عنوان روی جلد

:

حجاب دختران: آموزش پوشش به زبان ساده: ویژه‌ دختران جوان و نوجوان.

‏عنوان دیگر

:

آموزش «پوشش» و «عفاف» به زبان ساده.

‏موضوع

:

حجاب

‏موضوع

:

حجاب — احادیث

‏رده بندی کنگره

:

‏‫BP۲۳۰/۱۷‏‫/ک۴ح۳ ۱۳۹۰

‏رده بندی دیویی

:

‏‫۲۹۷/۶۳۶

‏شماره کتابشناسی ملی

:

۲۷۶۳۵۷۶