کاریکاتور
بایدها و نبایدهای پوشش ( احکام پوشش کارمندان) / کاریکاتور
بایدها و نبایدهای پوشش (حجاب دختران نا بالغ) / کاریکاتور
بایدها و نبایدهای پوشش (لباس کوتاه) / کاریکاتور
بایدها و نبایدهای پوشش ( پوشش آقایان ) / کاریکاتور
بایدها و نبایدهای پوشش( جوراب نازک) / کاریکاتور
باید ها و نباید های پوشش (شلوار تنگ) / کاریکاتور
بایدها و نبایدهای پوشش (کفش پاشنه بلند) / کاریکاتور
عاقبت کادوی ولنتاین / کاریکاتور
باید ها و نبایدهای پوشش (رنگ لباس) / کاریکاتور
بایدها و نبایدهای پوشش ( پوشش پا ) / کاریکاتور
بایدها و نبایدهای پوشش (پوشش دست) / کاریکاتور
بایدهای و نبایدهای پوشش(زینت دست) / کاریکاتور
بایدها و نبایدهای پوشش ( صورت) / کاریکاتور
محرم شدن نا محرم ها در بالکن!!!
حراج زیبایی در دنیای مجازی / کاریکاتور
شکار لحظه ها/کاریکاتور
ملکه هایِ مانتویی / کاریکاتور
اینو می دونستی (سهل انگاری در نماز) / کاریکاتور
پایان نگاه / مجموعه کاریکاتور« نگاه»
نگاه به حریم خصوصی دیگران / مجموعه کاریکاتور« نگاه»