کسی نفهمید که چرا روح انگیز محجبه شده
۳۰ آذر ۱۳۹۵

خواهرم روح انگیز همیشه می گفت کاش من هم مانند تو خیاط بودم و لباس های قشنگ برای خودم می دوختم. وقتی لباس برایش می دوختم از من می خواست لباس راکامل متناسب اندامش بدوزم.

 خواهرم روح انگیز همیشه می گفت کاش من هم مانند تو خیاط بودم و لباس های قشنگ برای خودم می دوختم. وقتی لباس برایش می دوختم از من می خواست لباس راکامل متناسب اندامش بدوزم. بر خلاف میل مادرم او بی حجاب بود. او قلب پاکی داشت؛ اما حاضر نبود از نظر ظاهر از اطرافیان کم بیاورد. من کم تر در خانه بودم. اما مادر می گفت: یک روز از مسجد به خانه آمدم؛ دختر محجبه ایی را دیدم که روسری بزرگ سر کرده و تا روی چشم هایش آورده و گوشه ی اتاق نشسته. باتعجب دیدم روح انگیز است. کسی نفهمید چه اتفاقی افتاده است که روح انگیز محجبه شده است.

 

 

از چنده لا تا جنگ(شهید شمسی سبحانی)

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر:
نام:
ایمیل: